Technische dienst

Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Wat doen we?

Bij ons kan je terecht voor alles wat te maken heeft met het aanleggen, herstellen en onderhouden van het openbaar domein (straten, riolering, voetpaden, begraafplaats, ...) en met de gemeentelijke gebouwen. Sommige werken voeren we zelf uit in eigen beheer, grotere werken besteden we uit. Ook de maatregelen en ingrepen om de verkeersveiligheid en mobiliteit te verbeteren, worden door ons uitgevoerd. Op de feesten, manifestaties en activiteiten die de gemeente organiseert, staan we in voor de logistiek.