Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater en afvalwater

Wat?

Wanneer de gemeente een nieuwe, gescheiden riolering aanlegt, worden de bewoners en eigenaars van de woningen en gebouwen in de betrokken straat verplicht om ook de riolering op hun privédomein te ontdubbelen. Zij kunnen daarbij rekenen op een gemeentelijke subsidie en de hulp van een afkoppelingsdeskundige.

Voorwaarden

  • De gemeente legt in de straat een gescheiden riolering aan.
  • Advies krijgen van de afkoppelingsdeskundige.
  • De overeenkomst met de gemeente ‘inzake afkoppeling van hemel- en afvalwater’ aanvaarden.
  • Akkoord gaan met het ontwerpplan en de kostenraming van de afkoppelingsdeskundige en de werken aldus uitvoeren.

Lees ook het subsidiereglement.

Bedrag

  • Wanneer de werken uitgevoerd worden door een erkende aannemer of door de aannemer aangesteld door de gemeente:
    50 % van de gefactureerde kostprijs met een maximum van 1250 euro.
  • Wanneer de werken uitgevoerd worden door de eigenaar:
    50 % van de aankoopfacturen van het materiaal met een maximum van 1250 euro of maximum 50 % van de kostenraming gemaakt door de deskundige.

Hoe aanvragen?

Inwoners die voor deze subsidie in aanmerking komen, worden individueel gecontacteerd door de afkoppelingsdeskundige.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren