Paaltjes op het voetpad

Wat?

Om paaltjes (‘amsterdammertjes’) of andere voorwerpen op het voetpad te plaatsen, heb je de schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Dat staat zo in het politiereglement dat hiermee de veiligheid van de voetgangers en de vrije doorgang wil waarborgen.

De eventuele voorwaarden die in de toelating worden opgelegd en die de gemeente in overleg met de politie bepaalt, moeten strikt nageleefd worden.

Hoe aanvragen?

  • Dien een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag in bij de technische dienst.
  • In overleg met de politie wordt de situatie ter plaatse bekeken en worden de voorwaarden besproken.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.
  • De technische dienst brengt je schriftelijk op de hoogte van de weigering of toelating. In geval van toelating worden ook de vereisten geformuleerd waaraan de plaatsing moet voldoen.
  • Hou de schriftelijke toelating bij voor eventuele controle achteraf door de technische dienst of de politie.

Wie betaalt?

  • Wanneer de veiligheid van de voetgangers en/of fietsers zulks duidelijk vereisen, kunnen de paaltjes op kosten van het gemeentebestuur geplaatst worden.
  • In andere gevallen, wanneer de aanvrager toelating krijgt, dient het plaatsen op zijn kosten te gebeuren.

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.