Inname van het openbaar domein voor wijkfeest of evenement

Wat?

Wie het openbaar domein gebruikt voor een wijkfeest of een evenement, heeft een vergunning van de gemeente nodig. Het openbaar domein is de gemeenschappelijke ruimte, die niet in privébezit is maar waarvoor 'de gemeenschap' (overheid) verantwoordelijk is: voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen ...

De gemeente legt in de vergunning ook vast welke maatregelen je moet nemen. De verkeersveiligheid mag op geen enkel moment in gevaar komen, alles moet goed gesignaliseerd worden. De verkeersborden worden door de aanvrager zelf geplaatst en kunnen bij de gemeente ontleend worden.

Hoe aanvragen?

  • Dien je aanvraag ten minste 30 kalenderdagen op voorhand in bij de dienst Vrije Tijd. Dat kan hier online.
  • De dienst wint het advies in van de politie over het plaatsen van signalisatieborden en legt de aanvraag en de voorwaarden aan het college van burgemeester en schepenen voor.
  • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de vergunning verleend.
  • De verkeersborden dienen ten minste 48 uur op voorhand geplaatst te worden. Ga de borden dus uiterlijk 48 uur op voorhand bij de technische dienst (in de kasteelhoeve, niet in de loods) ophalen, met het bewijs van je vergunning.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 9:00 tot 12:00