Aansluiting op de riolering, belasting

Wat?

Om je privé-eigendom op de riolering aan te sluiten heft de gemeente een belasting.

Tot de rooilijn (d.i. de grens met de openbare weg) dien je zelf de werken uit te voeren of te laten uitvoeren. De werken in de openbare weg en de uiteindelijke aansluiting op het openbaar rioleringsnet mogen uitsluitend door de gemeentelijke technische dienst uitgevoerd worden.

Bedrag

Forfaitair bedrag van 2500 euro (inclusief btw) voor de aansluiting van een ééngezinswoning, inbegrepen het werk en de materialen die nodig zijn.

Je wordt op voorhand van dit bedrag in kennis gesteld. Download hier het belastingreglement om het te raadplegen.

Hoe betalen?

De financiële dienst bezorgt je een factuur na uitvoering van de werken.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.