Verwarmingstoelage

Wat?

Sociaal Verwarmingsfonds vzw komt tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur. De aanvragen voor deze tussenkomst worden via het OCMW ingediend.

Sociaal Verwarmingsfonds vzw is een initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Het wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming.

Voorwaarden

Er worden voorwaarden gesteld op vlak van de soort brandstof en op vlak van de financiële en sociale situatie van het gezin. Raadpleeg de website www.verwarmingsfonds.be voor meer informatie.

Bedrag

  • Afhankelijk van de prijs per liter op de factuur, schommelt de toelage tussen 14 en 20 cent per liter.
  • Per gezin en per verwarmingsperiode wordt er maximum 1500 liter brandstof in aanmerking genomen.

Hoe aanvragen?

  • Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij de sociale dienst van het OCMW je aanvraag indienen. Je krijgt een bewijs van de registratie van je aanvraag.
  • De sociale dienst controleert of je aan alle voorwaarden voldoet. De dienst heeft daartoe toegang tot de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en kan je ook contacteren als er meer inlichtingen nodig zijn.
  • Als je aan de voorwaarden voldoet, word je schriftelijk op de hoogte gebracht van het bedrag dat op je rekening wordt gestort.

Wat meebrengen?

  • Kopie van de leveringsfactuur of -bon. Wanneer je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder een kopie van de factuur en een attest dat het aantal appartementen vermeldt waarvoor brandstof werd aangekocht.
  • Je identiteitskaart.
  • Je rekeningnummer.
  • Op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook op afspraak terecht.

Alle openingsuren