Actieve en passieve openbaarheid van bestuur

Zoals elke overheid zijn de gemeente en het OCMW verplicht om hun burgers zo goed mogelijk te informeren. Ze doen dat op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, … Dat is het principe van de actieve openbaarheid: de overheid neemt zelf het initiatief om haar burgers op de hoogte te brengen. 

Daarnaast heb je als burger ook het recht om zelf bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te krijgen of een kopie van te bekomen. Dat is het principe van passieve openbaarheid: je vraagt zelf toegang tot documenten van de overheid.  

De rechten en verplichtingen in verband met openbaarheid van bestuur worden beschreven in het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit decreet trad in werking op 1 januari 2019, geldt zowel voor de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen, en bevat voorschriften die vroeger over 12 verschillende decreten verspreid waren, waaronder het Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004.

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (eveneens van kracht sinds 1 januari 2019) stimuleert de actieve openbaarheid. Het verplicht de gemeenten en OCMW's om hun beslissingen, reglementen, verordeningen en een aantal andere documenten op hun website te publiceren ('bekendmakingsplicht').
Je vindt deze documenten voor Hoeilaart terug onder de knop www.hoeilaart.be/gemeentebestuur.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren