Afvalophaling op aanvraag, retributie

Wat?

Voor de afvalfracties papier en karton, restafval en gft (ingezameld in containers), en voor grof vuil kan je een supplementaire ophaling aan huis aanvragen. Vooral handelaars en horeca-uitbaters maken van deze mogeijkheid gebruik.

Bedragen

  • Voor het ophalen van grof vuil: 30 euro per m3
  • Voor het ophalen van restafval en gft in containers: 30 euro per lediging en per container
  • Voor het ophalen van papier en karton: 240 euro per jaar.

Hoe betalen?

  • De extra ophaling moet aangevraagd worden bij Interrand (tel. 02 658 95 41, info@interrand.be, www.interrand.be).
  • Interrand brengt de gemeentelijke financiële dienst op de hoogte van de geleverde diensten.
  • De financiële dienst stuurt je een factuur op.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.