Bouwbelasting

Wat?

Wie bouwt of verbouwt dient een belasting te betalen, die berekend wordt op basis van het totale gebouwde of bijgebouwde volume.

Bedrag

  • 0,60 euro per m3 voor de eerste 500 m3
  • 1,20 euro per m3 voor het volume begrepen tussen 500 en 1000 m3
  • 2,00 euro per m3 voor het volume boven 1000 m3

Voor gezinnen met drie kinderen of meer wordt er een korting toegestaan.

Hoe betalen?

De omgevingsvergunning, die je moet aanvragen om te kunnen bouwen of verbouwen, wordt digitaal of aangetekend met de post naar de aanvrager opgestuurd. De factuur om de bouwbelasting te betalen wordt met de post opgestuurd, al da niet samen met je vergunning.

Bezwaar indienen

  • Binnen de drie maanden.
  • Schriftelijk en gemotiveerd.

Raadpleeg het belastingreglement voor meer informatie.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.