Centrum voor Basiseducatie

Bij een Centrum voor Basiseducatie kunnen volwassenen met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan hun basisvaardigheden opfrissen en versterken.

Wanneer volwassenen in hun dagelijkse leven, in hun werksituatie of tijdens het volgen van een (beroeps)opleiding moeite ondervinden met basisvaardigheden op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming, dan kan het opleidingsaanbod van de Basiseducatie hen nieuwe kansen bieden.

De gemeente Hoeilaart behoort tot het werkingsgebied van CBE Open School Halle-Vilvoorde. In het GC Felix Sohie worden elk schooljaar een aantal cursussen georganiseerd: Nederlands voor anderstaligen, leren werken met een computer, Nederlands als moedertaal, ...