De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Wat?

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een tegemoetkoming van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, directie-generaal (DG) Personen met een handicap. De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Voorwaarden

  • Na medisch onderzoek en onderzoek van de inkomsten.
  • Vanaf 21 jaar en jonger dan 65 jaar.

Je kan de gedetailleerde voorwaarden raadplegen op http://handicap.belgium.be.

Hoe berekend?

Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Hoe aanvragen?

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • Als je niet persoonlijk kan komen, geef dan je identiteitskaart mee aan een vertegenwoordiger, vergezeld van een volmacht (een geschreven bewijs waarin je verklaart de toestemming te geven om een aanvraag op te starten). De vertegenwoordiger dient ook zijn/haar identiteitskaart mee te brengen.

Contact en openingsuren

Sociaal Huis
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 68
E-mailadres: 
sociaalhuis [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook op afspraak terecht.

Alle openingsuren