De integratietegemoetkoming (IT)

Wat?

De integratiegemoetkoming is een tegemoetkoming van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, directie-generaal (DG) Personen met een handicap. De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die, ten gevolge van een vermindering van hun zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben om de dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren.

Voorwaarden

  • Na medisch onderzoek en onderzoek van de inkomsten.
  • Vanaf 21 jaar en jonger dan 65 jaar (uitzonderingen zijn mogelijk).

Je kan de gedetailleerde voorwaarden raadplegen op http://handicap.belgium.be.

Hoe berekend?

Het maximumbedrag voor de integratietegemoetkoming (IT) is in eerste instantie afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid. Specifiek zal de arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • je verplaatsen;
  • eten bereiden en eten nuttigen;
  • je verzorgen en aankleden;
  • je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen;
  • gevaar inschatten en vermijden;
  • contacten onderhouden met andere personen.

Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Hoe aanvragen?

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • Als je niet persoonlijk kan komen, geef dan je identiteitskaart mee aan een vertegenwoordiger, vergezeld van een volmacht (een geschreven bewijs waarin je verklaart de toestemming te geven om een aanvraag op te starten). De vertegenwoordiger dient ook zijn/haar identiteitskaart mee te brengen.
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook op afspraak terecht.

Alle openingsuren