Personeelsdienst

Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 894 95 35
E-mailadres: 
personeelsdienst [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Wat doen we?

Aanwerving, vorming en opleiding, coaching, tijdsregistratie, sociale documenten, pensioenaanvragen, RSZ-aangifte, loonverwerking, … we staan in voor alles wat te maken heeft met personeelsaangelegenheden. We proberen er mee voor te zorgen dat de gemeente en het OCMW over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers beschikt.