Ereburgerschap

Wat?

De gemeenteraad kan beslissen om de titel van ereburger toe te kennen aan personen die hebben bijgedragen tot de uitstraling van onze gemeente. Personen die dankzij hun inzet en talent Hoeilaart op de kaart hebben weten te zetten, worden op deze manier bedankt en in de bloemetjes gezet.
Iedereen kan een voorstel tot ereburgerschap indienen.

Belangrijkste voorwaarden

  • De ereburger moet in Hoeilaart wonen of gewoond hebben.
  • De ereburger heeft de gemeente een internationale uitstraling gegeven, en/of grote faam verworven, en/of bijgedragen tot het welzijn van de gemeenschap.
  • Aan de titel van ereburger is geen financiële vergoeding verbonden. Als ereburger heeft men geen speciale rechten of verplichtingen. De ereburger ontvangt wel een passend geschenk en wordt uitgenodigd op de belangrijke evenementen die door de gemeente georganiseerd worden.
  • Het ereburgerschap kan ook postuum verleend worden.
  • In geval van oneervol gedrag kan de titel ontnomen worden.

Het volledige reglement kan je hier raadplegen. 

Hoe voorstel indienen?

Schriftelijk aan: College van burgemeester en schepenen, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart.

Het college van burgemeester en schepenen zal het voorstel bekijken en voorleggen aan de bevoegde adviesraad. Als je een voorstel indient, staaf je dit best met zoveel mogelijk nuttige bewijsstukken zoals krantenartikelen, foto’s, video’s, boeken, wetenschappelijke werken, … 

Wie?

Hoeilaart telt momenteel vier ereburgers: 

Meer info?

Onthaal

02 658 28 40

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 40
E-mailadres
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren