Erkenning van een vereniging

Een vereniging die zich door de gemeente laat erkennen, geniet heel wat voordelen: ze kan lid worden van een adviesraad, ze kan van de gemeente subsidies krijgen en genieten van voordelige tarieven bij het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en materiaal, ...

Bovendien kunnen leden van een erkende vereniging hun lidmaatschap doen gelden om in aanmerking te komen voor de (voordelige) aankoop van een kavel in een gemeentelijke verkaveling.

Het formulier om een aanvraag tot erkenning in te dienen, kan je hier downloaden en afdrukken.
Het volledige reglement 'voor de erkenning van verenigingen door het gemeentebestuur' kan je hier raadplegen.