Federale overheidsdienst (FOD) Financiën

Contactcenter
Tel. 02 572 57 57
Website: www.financien.belgium.be

Belastingen Particulieren Leuven

Philipssite 3 a - bus 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 02 577 87 20
E-mail: p.leuven.team2@minfin.fed.be
Open: elke werkdag van 9 tot 12 uur en op afspraak.

Hier kunnen particulieren en niet-btw-plichtige zelfstandigen terecht met fiscale vragen over de directe belastingen.

Belastingen KMO Leuven

Philipssite 3 a - bus 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 02 577 87 00
E-mail: kmo.leuven.team3@minfin.fed.be
Open: elke werkdag van 9 tot 12 uur en op afspraak.

Hier kunnen kmo’s en zelfstandigen met btw-plicht terecht voor vragen in verband met btw, vennootschapsbelasting of personenbelasting.

Inning Vlaams-Brabant

Philipssite 3 a - bus 2
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 02 575 66 30
E-mail: tiricvlaams-brabant@minfin.fed.be
Open: elke werkdag van 9 tot 12 uur en op afspraak.

Voor vragen en informatie over verkeerd uitgevoerde betalingen, over de teruggaven van personenbelasting en vennootschapsbelasting na ontvangst van een aanslagbiljet of een beslissing na een bezwaarschrift, over de terugbetalingen van goedgekeurde btw-tegoeden.

Registratiekantoor

Zuster Bernardastraat 32 - zaal 322
1500 Halle
Tel. 0257 566 80
Contactcenter Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57
www.financien.belgium.be
E-mail: rzsj.registratie.halle@minfin.fed.be
Open: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur.

In het registratiekantoor kan je terecht voor het registreren van akten (schenkingsakten, verkoopakten,…), het registreren van een huurcontract (verplicht voor verhuurders), … alsook voor een attest van enig bezit en voor een attest van erfopvolging om een bankrekening te deblokkeren bij een overlijden.

Let op: de Vlaamse Belastingdienst is bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van een aantal successie- en registratierechten.