Grasmaaien

Politiereglement art. 109

Het gebruik van grasmaaiers is gereglementeerd. Om de rust van de buurt niet te verstoren, mogen houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en elektrische motoren niet gebruikt worden na 8 uur ’s avonds en voor 8 uur ’s morgens.
Op zon- en feestdagen is het gebruik van deze toestellen verboden.

Wie zich niet aan deze regels houdt, kan een administratieve boete krijgen die kan oplopen tot 175 euro of 350 euro, naargelang het om een minderjarige of meerderjarige gaat.

In de artikels 100 tot 108 lees je meer over lawaaihinder in het algemeen.