Handtekening legaliseren

Wat?

Bij de gemeente kan je je handtekening laten legaliseren (wettigen). Dat betekent dat de echtheid van je handtekening officieel bevestigd wordt. Door het legaliseren van je handtekening wordt gewaarborgd dat de handtekening die je op een document aanbracht, wel degelijk van jou is.

De echtheid van de inhoud van het document wordt er niet door bewezen.

Een handtekening op een leeg vel papier wordt niet gelegaliseerd.

Hoe aanvragen?

Om je handtekening te laten legaliseren, moet je persoonlijk langsgaan bij de dienst Burgerzaken. Je plaatst je handtekening in het bijzijn van de gemachtigde ambtenaar. De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met die op je identiteitskaart.

Prijs?

Gratis.

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart;
  • het document waarop de te wettigen handtekening staat.

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.