Hondenpoep opruimen

Politiereglement art. 130

Wanneer je met je hond gaat wandelen, moet je er ook voor zorgen dat hij zijn behoefte niet doet op het voet- of fietspad of tegen gebouwen en afsluitingen langs de openbare weg. Ook pleinen en straten, wandelwegen, parken en plantsoenen, speel- en sportterreinen mogen niet als hondentoilet gebruikt worden.
Je moet ook altijd minimum 1 zakje bijhebben om de uitwerpselen onmiddellijk op te rapen en verwijderen.

Wanneer je je niet aan deze regel houdt, kan je een administratieve boete krijgen die kan oplopen tot 175 of 350 euro, naargelang je minderjarig of meerderjarig bent.

Hondenpoepzakjes

Poepzakjes, waarmee hondendrollen netjes opgeraapt kunnen worden, zijn gratis te verkrijgen aan de poepzakjesautomaten, die je op verschillende plaatsen in het centrum vindt. De zakjes zijn ook in de handel te koop. Gevulde zakjes mogen in de openbare vuilbakjes gegooid worden. Deponeer de zakjes niet naast de vuilbakjes en gooi ze ook niet in de rioolputjes!