Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Wat?

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die financiële hulp biedt aan senioren vanaf 65 jaar die niet over voldoende middelen beschikken. Zij wordt toegekend door de Federale Pensioendienst na een grondig onderzoek en rekening houdende met de aanwezige bestaansmiddelen (gezinsinkomen, roerende en onroerende goederen,...).

Hoe aanvragen?

  • Wanneer je een pensioen, een gehandicaptenuitkering of een leefloon ontvangt, of wanneer je pensioenrechten onderzocht worden, wordt automatisch ook onderzocht of je recht hebt op de IGO.
  • Indien je nog geen pensioen ontvangt en je pensioendossier nog niet onderzocht wordt, dan kan je een aanvraag indienen via het Sociaal Huis. Je ontvangt daarvan een ontvangstbewijs. De bevoegde pensioeninstelling doet vervolgens het nodige om je rechten te onderzoeken.

Extra

Senioren die genieten van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) kunnen jaarlijks in het Sociaal Huis 2 grote of 4 kleine rollen gratis huisvuilzakken afhalen.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook op afspraak terecht.

Alle openingsuren