Insectenbestrijding

Voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of zwermen schadelijke insecten die gevaar meebrengen voor de mens (zoals de eikenprocessierups) kan je een beroep doen op de lokale hulpverleningszone, tel. 02 781 18 10 of hier online. Voor dit soort interventies rekent de brandweer wel een tussenkomst aan.

Doe dit enkel voor hinderlijke of erg gevaarlijke wespennesten, want wespen zijn nuttige dieren! Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet nodig. Indien je twijfelt over de insectensoort, kan je op de website van de brandweer meer informatie vinden.

Bijen en hommels zijn beschermd en worden niet als schadelijke insecten beschouwd. Indien bijen uitzwermen kan je dat ook melden aan een imker uit de omgeving. Die kan de nieuwe zwerm opvangen en plaatsen.

Op eigen houtje wespen en bijen bestrijden met insecticiden is niet enkel milieuonvriendelijk, maar ook gevaarlijk. Het kan bij de dieren agressief gedrag uitlokken.