Insectenbestrijding

Voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of zwermen schadelijke insecten die gevaar meebrengen voor de mens (zoals de eikenprocessierups) kan je een beroep doen op de lokale brandweer, tel. 02 687 78 00. Voor dit soort interventies wordt een bedrag van 63,77 euro aangerekend.

Bijen en hommels zijn beschermd en worden niet als schadelijke insecten beschouwd. Indien bijen uitzwermen kan je dat ook melden aan een imker uit de omgeving. Die kan de nieuwe zwerm opvangen en plaatsen.

Op eigen houtje wespen en bijen bestrijden met insecticiden is niet enkel milieuonvriendelijk, maar ook gevaarlijk. Het kan bij de dieren agressief gedrag uitlokken.