Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeente de oprichtingsaktes en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waar ze deel van uitmaakt, op de gemeentelijke website ter beschikking moeten stellen.

De Watergroep

De Watergroep is de commerciële benaming van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Oprichtingsdecreet d.d. 28 juni 1983
Statuten, gecoördineerde versie d.d. 1 januari 2019

Eerstelijnszone Druivenstreek

Oprichtingsakte
Statuten

ERSV Vlaams-Brabant

Oprichtingsakte d.d. 8 december 2014
Statuten (wordt nog aangevuld)

Haviland

Oprichtingsakte d.d. 24 maart 1965
Statuten, gecoördineerde versie d.d. 12 december 2018

Havicrem

Oprichtingsakte d.d. (wordt nog aangevuld)
Statuten, gecoördineerde versie d.d. (wordt nog aangevuld)

Intercommunale Interrand

Oprichtingsakte (wordt nog aangevuld)
Statuten, gecoördineerde versie d.d. 19 december 2018

Iverlek

Oprichtingsakte d.d. 29 maart 1982 
Statuten, gecoördineerde versie d.d. 15 juni 2018

Farys TMVS

Oprichtingsakte d.d. 22 december 2017
Statuten, gecoördineerde versie d.d. 1 januari 2019

Regionaal Landschap Dijleland vzw

Oprichtingsstatuten d.d. 3 oktober 1997
Statuten, statutenwijziging d.d. 23 februari 2017

Zefier cvba

Oprichtingsakte d.d. 8 september 2017
Statuten, gecoördineerde versie d.d. 29 maart 2018

Vrijetijdsregio Druivenstreek

Oprichtingsakte d.d. 31 augustus 2019
Statuten en huishoudelijk reglement d.d. 26 augustus 2019

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.