Korting op jeugdactiviteiten

Wat?

Dankzij een tussenkomst van het OCMW kunnen Hoeilaartse gezinnen met een bepaald maximum inkomen (ook gescheiden en samenwonende) korting krijgen op de inschrijvingstarieven van vakantie-initiatieven, naschoolse activiteiten en lid- en kampgelden van erkende sport en jeugdverenigingen. Deze korting bedraagt 50 %, voor het speelplein meer dan 50 %.

Voorwaarden

 • In Hoeilaart wonen.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt maximum 38.773 euro, te vermeerderen met 2167 euro per persoon ten laste (bedragen 2022).

Korting aanvragen. Hoe?

 • De aanvraag om voor deze korting in aanmerking te komen, kan hier online bij het Sociaal Huis ingediend worden.
  Je moet de aanvraag elk jaar opnieuw indienen. De gemeente controleert jaarlijks of de vermindering (nog) van toepassing is.
 • Vergeet er geen kopie van je aanslagbiljet(ten) van de personenbelasting bij te voegen.
 • Het Sociaal Huis laat je per brief, per e-mail of telefonisch weten of je al dan niet recht hebt op de korting.

Korting krijgen. Hoe?

Voor vakantie-initiatieven van de gemeente en naschoolse activiteiten:

  1. Schrijf je kinderen pas in, wanneer het Sociaal Huis je heeft laten weten dat je wel degelijk recht hebt op de korting.
  2. Je kan je kinderen inschrijven via het online inschrijvingssysteem van de gemeente. Het systeem verrekent automatisch de korting.

  Voor lidgelden, sport- en jeugdkampen van erkende jeugd- en sportverenigingen:

   1. Schrijf je kinderen pas in, wanneer het Sociaal Huis je heeft laten weten dat je wel degelijk recht hebt op de korting.
   2. Je schrijft je kinderen in bij de organiserende vereniging in en betaalt het volledige inschrijvingsgeld.
   3. Je bezorgt hier online (een kopie van) het overschrijvings- of betalingsbewijs en je rekeningnummer aan het Sociaal Huis.
   4. De helft van het inschrijvingsbedrag wordt op je rekening gestort.
   Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
   Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00