Leefloon

Wat?

Mensen wiens inkomen het wettelijk minimum niet bereikt, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het leefloon. Die voorwaarden hebben te maken met nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, ontoereikende bestaansmiddelen, werkbereidheid en het uitputten van rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgelden. Een leefloon is ook gekoppeld aan inspanningen om je kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Bedrag

Het toegekende bedrag is afhankelijk van de gezinstoestand en is wettelijk vastgelegd.

Hoe aanvragen?

  • Maak een afspraak met een medewerker van de sociale dienst.
  • Je leefsituatie (sociaal, financieel, enz.) wordt onderzocht en wanneer je voldoet aan de voorwaarden wordt een aanvraagdossier opgemaakt.
  • Het bijzonder comité van de sociale dienst beoordeelt maandelijks de aanvragen. Het bijzonder comité bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale dienst en vertegenwoordigers van de OCMW-raad.
  • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers van het OCMW hebben beroepsgeheim. Ze mogen met anderen niet spreken over wat ze zien en weten over jou en je gezin. Je kan erop rekenen dat ze jouw privéleven respecteren.

Contact en openingsuren

Sociale dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 68
E-mailadres: 
sociale.dienst [at] ocmw.hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.