Leegstand

Zorgen voor een betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod is een van de uitdagingen waar de gemeente zich voor inzet. Door langdurige leegstand aan te pakken en eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aan te zetten tot actie, kunnen meer beschikbare woningen vrijkomen op de koop-en huurmarkt en wordt verloedering tegengegaan.

Register

Wonen in de Druivenstreek staat in voor de inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen in Hoeilaart. De vaststelling van een ‘leegstaand pand’ en opname in het leegstandsregister gebeuren aan de hand van indicaties volgens het gemeentelijk reglement en overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen 2021.

Heb je vragen of wil je graag advies over leegstand van een bepaald pand, neem dan contact op met de adviseur van Wonen in de Druivenstreek.

Belasting

Om eigenaars van een leegstaand gebouw of een leegstaande woning te stimuleren om het op te knappen, zelf te bewonen of te gebruiken, te verhuren of te verkopen, heft de gemeente een jaarlijkse leegstandsbelasting op panden die langer dan 1 jaar in het leegstandsregister blijven staan.

Meer info?

Wonen in de Druivenstreek
leegstand.hoeilaart@igo.be
0476 96 38 23