Leegstandsbelasting

Wat?

Voor een gebouw of een woning die gedurende meer dan een jaar opgenomen zijn in het leegstandsregister, moet een jaarlijkse belasting betaald worden ('leegstandsheffing'). De bedoeling van deze heffing is om de eigenaars van een leegstaand gebouw of een leegstaande woning te stimuleren om het op te knappen, zelf te bewonen of te gebruiken, te verhuren of te verkopen.

Bedrag?

  • Eerste heffing: 10 euro/m² grondoppervlakte, vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen. De minimale heffing bedraagt 1000 euro.
  • Het tweede jaar wordt dit bedrag verhoogd tot 15 euro, het derde tot 20 euro, het vierde tot 25 euro en ook voor alle volgende jaren telkens met 5 euro.

In een aantal gevallen kan je van de leegstandsheffing vrijgesteld worden.
Meer informatie over het register en de belasting vind je in het gemeentelijk reglement op leegstand.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.