Maaibeleid

De insecten hebben het moeilijk. Honingbijen, hommels en andere wilde insecten hebben vooral genoeg groen nodig om voedsel te vinden. Gemeente Hoeilaart stimuleert de bloemengroei met een minder intensief groenbeheer. Zo helpen we insecten in hun zoektocht naar voedsel.

Wat zijn de voordelen voor de natuur?

Kortgeknipt gras heeft bijzonder weinig natuurwaarde. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel. Door minder te maaien, krijgen bloemen en planten de kans om te groeien en meer nectar te produceren. Dit voedsel is nodig voor de bestuivers die cruciaal zijn voor het ecosysteem en de landbouw.

Minder maaien zorgt ook voor een betere waterinfiltratie bij droogte. Langer gras helpt de tuinen af te koelen. Zo zijn onze groenpercelen beter gewapend tegen de klimaatverandering.

Met mate maaien 

maai mei niet

De groendienst doet al sinds enkele jaren aan ecologisch bermbeheer. Dit wil zeggen dat sommige grasplekken slechts tweemaal per jaar gemaaid worden. Ons doel is om de biodiversiteit van de wegbermen te verhogen rekening houdend met volgende elementen en stappen: 

 • inventarisatie en evaluatie van de aanwezige vegetatie,
 • natuurlijke elementen en natuurgebieden langs de weg,
 • landschappelijke context van de weg,
 • technische uitvoerbaarheid van het beheer,
 • aspecten voor de verkeersveiligheid.

Welke percelen zijn opgenomen in ecologisch bermbeheer?

 • Jan van Ruusbroecparkranden rond de vijver en van het park
 • parkje Kasteelstraat naast de IJse
 • Frans Timmermanslaan - bermen
 • hoek Waversesteenweg en J.B. Denayerstraat
 • parkje Sterrenlaan - behalve wandelpaden 
 • hoek Bergstraat en Felix Sohiestraat
 • Vorsterstraat
 • parkje Negenbunderstraat
 • Rubensplein - behalve randen, paden, aanplant hoge rozen
 • Kolenbranderslaan

Hoeilaart doet mee met Maai mei niet! 

maai mei niet

Ook dit jaar geeft Hoeilaart het goede voorbeeld en doet mee met deze waardevolle actie om de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. De groendienst maait enkele graspleinen een maand lang niet. Niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de weerbaarheid van ons openbaar groen. We houden rekening met de veiligheid en letten erop dat hoge begroeiing het zicht niet belemmert.

Welke percelen worden een maand lang niet gemaaid?

 • parkje Dumberg
 • parkje Stijn Streuvelslaan
 • woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe
 • Watertorenstraat
 • hoek Steenbergstraat en W. Degreefstraat
 • Palokerstraat
 • Peuterhoutlaan
 • speeltuinen Leen en Sloesveld
 • wijken Leen I en II

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 75

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren