1722 bij storm of wateroverlast

Bij noodweer krijgen de noodcentrales 112 erg veel oproepen. Om die noodcentrales te ontlasten, kunnen burgers sinds augustus 2017 op het nummer 1722 terecht voor bijstand van de brandweer bij stormschade of wateroverlast.

Het nummer 1722 wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken geactiveerd bij een code geel, oranje of rood van het KMI en als er dus onweer, felle neerslag of storm verwacht wordt. Je kan naar dat nummer bellen voor interventies van de brandweer waarbij geen levens in gevaar zijn (bv. veel schade aan de dakbedekking, ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg, ...). Tijdens piekmomenten kan dat nummer echter overbevraagd zijn, waardoor er een wachtrij kan ontstaan. Vanaf nu kan je ook het e-loket www.1722.be gebruiken.

Vertel het verder