College stelt ontwerp meerjarenplan 2020-2025 voor

Het lokaal bestuur dient tegen eind 2019 een meerjarenplan af te werken voor de periode 2020-2025. Op 13 november lichten de burgemeester en de schepenen het ontwerpplan toe.

Het meerjarenplan vormt het doelstellingenkader, met de financiële krijtlijnen, voor het beleid van de volgende zes jaren. Op woensdag 13 november lichten de burgemeester en de schepenen het ontwerp van het meerjarenplan toe. Zij zullen, elk voor zijn of haar bevoegdheid, de beleidslijnen voorstellen.

Dit ontwerp zal in december voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, waarna het, mits goedkeuring door de raden, kan worden uitgevoerd.

Vooral voor de adviesraden is het belangrijk om te weten welke de krachtlijnen zijn van het beleid. Binnen deze lijnen zal er immers samen vorm gegeven worden aan diverse acties en projecten. Goede informatiedoorstroming is cruciaal voor de werking van de adviesraden.

Wanneer? Woensdag 13 november om 20 uur.
Waar? Theaterzaal GC Felix Sohie.
Iedereen is welkom op deze toelichting!

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.

Vertel het verder