Het nieuwe bestuur

Op maandag 7 januari legden de recent verkozen gemeenteraadsleden van Hoeilaart de eed af. Ze zijn opnieuw met eenentwintig. Nieuw is dat ze vanaf nu ook de OCMW-raad vormen.

www.hoeilaart.be/gemeentebestuur

Integratie gemeente en OCMW

Het decreet Lokaal Bestuur, dat de integratie van gemeente en OCMW regelt en sinds 1 januari 2019 van kracht is, bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de OCMW-raad of raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van de leden van de OCMW-raad in. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de OCMW-raad.

Ook het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW zijn samengesteld uit dezelfde personen. De burgemeester is voorzitter van het college én van het vast bureau.

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

In de gemeenteraad en de OCMW-raad zetelen voortaan volgende verkozenen:

  • voor Open VLD (12 zetels): Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Annelies Vanderlinden, Roby Guns, Luc Meganck, Joy Sergeys, Steven Coppens, Julie Delwick, Caroline Lagrange en Veronique Desmet.
  • voor CD&V (5 zetels): Patrick Demaerschalk, Wim Laureys, Alain Borreman, Jo Portois en Julie Bollue.
  • voor PRO Hoeilaart (4 zetels): Pieter Muyldermans, Julie Vanstallen, Sylvie Gahy en Timothy Rowies.

Open VLD behaalde bij de verkiezingen op 14 oktober jl. opnieuw een absolute meerderheid en koos er ook voor om de coalitie met PRO Hoeilaart verder te zetten.

Steven Coppens (Open VLD) wordt opnieuw voorzitter van de gemeenteraad en is nu dus ook voorzitter van de OCMW-raad.

College en vast bureau

College van burgemeester en schepenen - eedaflegging 7 januari 2019

De samenstelling van het schepencollege en het vast bureau, de uitvoerende organen van respectievelijk gemeente en OCMW, ziet eruit als volgt:

Tim Vandenput, burgemeester (Open VLD)
Bevoegdheden: Veiligheid, Financiën & Begroting, Ruimtelijke Planning, Burgerlijke Stand

Eva De Bleeker, eerste schepen (Open VLD)
Bevoegdheden: Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Inclusie & Gelijke Kansen, Vlaams Karakter, Milieu, Klimaat & Afval, Zorgsite Den Dumberg

Joris Pijpen, tweede schepen (Open VLD)
Bevoegdheden: Lokale Economie, Toerisme, Marketing, Communicatie, ICT & Digitalisering, Dierenwelzijn

Marc Vanderlinden, derde schepen (Open VLD)
Bevoegdheden: Wonen, Infrastructuurprojecten, Patrimonium, Begraafplaatsen

Pieter Muyldermans, vierde schepen (PRO Hoeilaart)
Bevoegdheden: Mobiliteit, Jeugd, Cultuur, Feestelijkheden, Erfgoed, Participatie

Annelies Vanderlinden, vijfde schepen (Open VLD)
Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst
Andere bevoegdheden: Welzijn & Sociale Zaken, Seniorenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

De leden van het bijzonder comité van de sociale dienst

Nieuw is ook de verplichte oprichting van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit comité buigt zich over alle individuele hulpvragen en geeft advies aan de OCMW-raad. De leden van het comité werden op 7 januari door de OCMW-raad aangesteld.

Voorzitter: Annelies Vanderlinden (Open VLD)
Leden: Marijke Belsack (Open VLD), Sylvia Brinkhof (Open VLD), Joachim Riedel (Open VLD), Indie Vandenbrouck (Open VLD), Youri Vandervaeren (CD&V), Agnes Van Hulle (PRO Hoeilaart)

Politieraad

Werden door de gemeenteraad verkozen om Hoeilaart te vertegenwoordigen in de politieraad van de Politiezone Druivenstreek: Julie Delwick (Open VLD), Patrick Demaerschalk (CD&V), Roby Guns (Open VLD), Luc Meganck (Open VLD), Julie Vanstallen (PRO Hoeilaart)

 

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder