Inspraak over herinrichting vier knooppunten op de Ring

17.11.2021 - De Vlaamse overheid gaat vier grote verkeersknooppunten op de Ring en langs de E411 in onze buurt herinrichten: Groenendaal, Leonard, Vierarmen en Jezus-Eik. De inwoners van de omliggende gemeenten krijgen alvast inspraak over de startnota's van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) die hiervoor opgesteld worden.

Voor de herinrichting van deze vier grote knooppunten, die voortvloeien uit het project Werken aan de Ring–deel Oost, zijn bestemmingswijzigingen en dus ruimtelijke uitvoeringsplannen noodzakelijk. De opmaak van dergelijke GRUP’s doorloopt een vast omschreven procedure die wettelijk vastgelegd is in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De eerste fase is de opmaak van een startnota, waarover met de bevolking  inspraak georganiseerd dient te worden.

Bijgevolg houdt de Vlaamse overheid van 16 november 2021 tot en met 14 januari 2022 een publieke raadpleging over de startnota’s voor de herinrichting van de knooppunten Groenendaal, Leonard, Vierarmen en Jezus-Eik, gelegen op de Ring en langs de E411 in onze buurt.

Startnota’s raadplegen

De startnota’s kunnen online geraadpleegd worden.

Daarnaast worden er ook publieke participatiemomenten georganiseerd, waarvoor je (omwille van corona) vooraf dient in te schrijven: online of via tel. 02 553 38 00.

  • Knooppunt Groenendaal: op 8 december 2021 tussen 19 en 21.30 uur: in het GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart.
  • Knooppunt Leonard: op 30 november 2021 tussen 19 en 21.30 uur in het Administratief centrum van Tervuren, Markt 7, 3080 Tervuren.
  • Knooppunt Vierarmen: op 30 november 2021 tussen 19 en 21.30 uur in het Administratief centrum van Tervuren, Markt 7, 3080 Tervuren.
  • Knooppunt Jezus-Eik: op 2 december 2021 tussen 19 en 21.30 uur, in het Wijkontmoetingscentrum De Rank, Hoeilaartsesteenweg 56, 3090 Overijse.

Er wordt voor de vier knooppunten ook een digitaal publiek participatiemoment (webinar) georganiseerd op dinsdag 14 december 2021 van 19 tot 21.30 uur. Voor dit digitaal moment is het noodzakelijk om in te schrijven via tel. 02 553 38 00 of via het online formulier.

Reageren

Schriftelijk reageren op deze startnota’s kan tot en met 14 januari 2022:

  • per aangetekende brief naar: Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel;
  • tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Omgeving van de gemeente;
  • via een online formulier.

Meer info

Directie Omgevingsplanning, omgevingsplanning@vlaanderen.be, tel. 02 553 38 00

Vertel het verder