Nieuw: online meldpunt sluikstort

Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar het niet mag, of het achterlaten van afval in de verkeerde recipiënten, zoals bijvoorbeeld niet-officiële vuilzakken, of op momenten waarop het niet toegelaten is. Sinds 1 januari 2019 kan je een sluikstort melden via www.interrand.be/sluikstort.

Interrand vraagt om bij elke melding het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat de opruiming vlot kan verlopen.

Bewoners die niet over internet beschikken, kunnen een sluikstort telefonisch melden op het nummer 02 658 95 41.

INFO: Interrand - tel. 02 658 95 41 - info@interrand.bewww.interrand.be

Vertel het verder