Parkpaviljoen

Parkpaviljoen

Wat?

In 2003 verdween het voetbalveld in het gemeentepark. De kantine bleef behouden en kan sindsdien als ‘parkpaviljoen’ gebruikt worden door verenigingen en particulieren. Naast het paviljoen werden twee petanquebanen aangelegd. Je kan ook gebruik maken van het grote grasveld voor het paviljoen. Als je de toelating krijgt, mag je bovendien je barbecue meebrengen. 

Voorwaarden en prijzen

Aan de huur van het parkpaviljoen zijn bepaalde voorwaarden en voorrangsregels verbonden, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:

 • Groep A: verenigingen die betoelaagd worden door het gemeentebestuur en Hoeilaartse afdelingen van democratische politieke partijen;
 • Groep B: Hoeilaartse scholen, APKO, en verenigingen aangesloten bij een adviesraad en/of erkende verenigingen van Hoeilaart;
 • Groep C: andere verenigingen en niet-commerciële organisaties van Hoeilaart;
 • Groep D: inwoners en commerciële organisaties van Hoeilaart;
 • Groep E: verenigingen, privépersonen en commerciële organisaties van buiten Hoeilaart.

Het parkpaviljoen wordt per dagdeel verhuurd: 8-13 uur, 13-18 uur en 18-0 uur.
Alleen aanvragers van groep A en B kunnen huren voor een vaste halve dag per week gedurende een volledig seizoen of jaar. Zij krijgen hiervoor voorrang op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt voor de eerste dag van het trimester voorafgaand aan het trimester waarin de activiteit plaatsvindt.

De huurprijs varieert naargelang de groep waartoe je behoort en het aantal dagdelen.

Alle voorwaarden, afspraken en tarieven, staan in het 'huishoudelijk reglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuren'. Je kan het verhuurreglement hier raadplegen en downloaden. Voor praktische richtlijnen over het gebruik: klik hier.

Beschikbaar

 • 27 houten stoelen en 8 tafels
 • 16 grijze kuipstoelen
 • 28 klapstoelen en 8 klaptafels voor buitengebruik of extra tafels binnen
 • Toog met frigo en afwasbakken
 • Keuken met afwasbak
 • 3 petanquebanen
 • Groot grasveld
 • Sanitair
 • Schoonmaakgerief

Om veiligheidsredenen moet je ook laten weten of je een barbecue zal houden. Je brengt dan zelf een barbecue mee en plaatst die op de stenen ondergrond naast het parkpaviljoen, niet op het grasveld.

Hoe reserveren?

 • Check vooraf of de zaal beschikbaar is. Dat kan telefonisch op het nummer 0491 90 40 42. 
 • Dien pas daarna hier je online reservatieaanvraag in.
 • Binnen de twee werkdagen ontvang je een bevestiging van je reservatie.