Plantafstanden

Tekening van te respecteren plantafstandenZeker op plaatsen waar de natuur schaars wordt, hebben bomen en hagen een belangrijke functie voor heel wat dieren en bezorgen zij de mens het nodige rustgevende groen. Bewaar die rust en let erop dat jouw bomen en struiken de buren niet hinderen. Hou bij het aanplanten van bomen en struiken rekening met hun uitgroei en plant ze op voldoende afstand van je buren. Respecteer op zijn minst volgende bepalingen uit het Veldwetboek (artikel 35).

Laagstammen en hoogstammen

Het Veldwetboek maakt een onderscheid tussen laagstammen en hoogstammen. Zo worden onder hoogstammen volgende bomen verstaan: eik, knotwilg, kerselaar, beuk, berk, linde, els, den, okkernoot … Onder laagstammen worden bomen en struiken verstaan waarvan de verwachte hoogte lager is dan 2 meter.

Voor hoogstammen geldt de wetgeving dat zij op minimum 2 meter afstand van de perceelgrens moeten staan. Maar meer afstand houden zou in vele gevallen nog beter zijn. Hoogstammen hebben immers een relatief grote uitgroei en kunnen op termijn hinder veroorzaken bij de buren. Hou daar rekening mee wanneer je bomen plant. Ze kunnen zonlicht wegnemen, ongemak veroorzaken (bladverlies, ziektes, ongedierte, …) of het zicht belemmeren. Ook kunnen grote overhangende bomen de groei beperken van andermans planten die onder de boom komen te staan.

Laagstammige bomen, heesters en struiken moeten volgens de wetgeving op minimum 0.5 meter van de scheidingslijn staan tussen twee eigendommen.

Als je zelf een haag plant tussen je tuin en de tuin van de buren, moet deze dus op minimum een halve meter staan van hun eigendom. Op die manier beschik je aan de kant van de perceelgrens over voldoende ruimte om zelf je struik of haag te onderhouden.

Je mag je haag ook op de scheiding planten, op voorwaarde dat je buur daarmee akkoord gaat. Dat akkoord leg je best schriftelijk vast (ondertekend door beide eigenaars). Maak ook afspraken over de kosten en het onderhoud van de gemeenschappelijke haag. Wanneer jullie elk de eigen kant snoeien, zijn de taken mooi verdeeld.

Overhangende takken, vruchten en wortels

Als eigenaar van een niet-gemeenschappelijke haag mag je de grond van je buur betreden wanneer dit voor het onderhoud van je haag nodig zou zijn. Een andere oplossing is natuurlijk dat je een breed uitgroeiende haag op een grotere afstand dan het wettelijke minimum (0,5 meter) van de grensscheiding plaatst. Zo hoef je je buur niet lastig te vallen om je haag te snoeien.

Wanneer er takken van bomen of hagen over het perceel van je buur hangen, dan kan je buur eisen dat je de takken verwijdert. Je buur mag de takken niet zelf snoeien want ze zijn jouw eigendom.

Dat geldt niet voor wortels van beplantingen. De buur heeft altijd het recht om wortels die op zijn eigendom doorschieten, weg te kappen.

Vruchten die op het perceel van de buren vallen, zijn wettelijk gezien voor hen, maar zolang ze aan de boom hangen zijn ze van de eigenaar van de boom.

Betwistingen

Eventuele betwistingen in verband met de beplantingsafstanden tussen percelen kunnen via de vrederechter behandeld worden. Noch de politie, noch het gemeentebestuur zijn hiervoor bevoegd. Vredegerecht Overijse-Zaventem: Leuvensesteenweg 510 - bus 36, 1930 Zaventem, tel. 02 720 31 15, e-mail: zaventem-overijse@just.fgov.be.

Contact en openingsuren

Milieudienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 75
E-mailadres: 
milieu [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren