Poetsdienst

Wat?

De poetsdienst is bedoeld voor ouderen, personen met een handicap of andere hulpbehoevenden die omwille van hun gezondheidstoestand niet meer of onvoldoende zelf niet meer kunnen instaan voor de onderhoud van de woning.

Hoeveel kost het?

De bijdrage wordt berekend volgens het inkomen, de gezinssamenstelling en de eventuele invaliditeit.

Hoe aanvragen?

Neem contact met de dienst Thuiszorg van het OCMW.

Contact en openingsuren

Thuiszorg
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 09 91
E-mailadres: 
thuiszorg [at] ocmw.hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.