Premie voor inbraakbeveiliging

Wat?

Wanneer je kosten maakt om je woning tegen inbraak te beveiligen, kan je rekenen op een tussenkomst van lokaal bestuur Hoeilaart.

Wie?

Iedereen die huurder of eigenaar is van de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt, komt in aanmerking.

Voorwaarden

  • De premie wordt toegekend voor technopreventieve maatregelen zoals het aanbrengen van speciale beveiligingssloten, kettingen, tralies, …
  • De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.
  • Alle toegangen van de woning moeten beveiligd worden.
  • De aanvraag moet gebaseerd zijn op een advies van de politie waaruit blijkt dat de maatregelen wel degelijk een inbraakwerend effect zullen hebben.

Bedrag

25 % van de gemaakte aankoop- en/of installatiekosten, met een maximum van 250 euro per woning. De premie wordt slechts eenmaal toegekend.

Hoe aanvragen?

  • Contacteer eerst en vooral de preventiedienst van de politie om een adviesbezoek aan te vragen: tel. 02 769 69 30, pz.druivenstreek@police.belgium.eu. Begin nooit zonder advies van de politie!
  • Vraag prijs aan en laat de maatregelen uitvoeren, steeds op basis van het politieadvies.
  • Verwittig de preventiedienst wanneer de werken uitgevoerd zijn.
  • De preventiedienst komt ter plaatse controleren. Wanneer de werken conform hun advies zijn uitgevoerd, maakt de politie het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken aan de gemeente over.
  • Indien je aanvraag positief wordt beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, betaalt de financiële dienst de premie uit.

Je kan het volledige premiereglement hier downloaden en raadplegen.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren