Premies en subsidies voor verenigingen

Beleidssubsidie voor sportclubs

De sportclubs worden ondersteund om zoveel mogelijk mensen aan sport te laten doen

Impulssubsidie voor sportclubs

Subsidie voor een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking

Jubileumtoelage voor verenigingen

Jubilerende verenigingen krijgen van de gemeente een extra toelage

Ondersteuning leer-eens-projecten

De gemeente ondersteunt de initiatieven van sportclubs om de Hoeilanders hun sport te leren beoefenen

Ondersteuning sportelen

De gemeente moedigt de sportclubs aan om sportactiviteiten te organiseren voor senioren

Projectsubsidie

Raden en verenigingen kunnen een subsidie krijgen wanneer zij externe cultuur naar Hoeilaart brengen

Receptie voor jubilerende vereniging

Gratis receptie op het gemeentehuis voor verenigingen die hun 50- of 100-jarig bestaan vieren

Stoot- en basissubsidie voor een jeugdvereniging

Erkende jeugdverenigingen kunnen elk jaar subsidies krijgen voor hun doordeweekse werking en voor initiatieven die de kwaliteit van het jeugdwerk ten goede komen

Stuntsubsidie voor projecten gericht op de jeugd

Een groep jongeren of een vereniging die in Hoeilaart een project op poten zet dat zich specifiek richt tot kinderen en/of jongeren, kan van de gemeente een financieel duwtje in de rug krijgen

Tussenkomst voor kampvervoer

Jeugdverenigingen en jeugdhuizen die op weekend, op kamp of op bivak gaan, kunnen rekenen op steun van de gemeente voor hun vervoer

Toelage voor de aankoop van bekers en medailles

Erkende sportclubs kunnen van de gemeente een toelage krijgen voor de aankoop van bekers en medailles voor toernooien en kampioenschappen

Toelage voor duurzaam sportmateriaal

Erkende Hoeilaartse verenigingen kunnen voor de aankoop van duurzaam sportmateriaal een toelage van de gemeente krijgen

Tussenkomst in de kosten van busvervoer voor verenigingen

De gemeente komt tussen in de kosten van het busvervoer voor een activiteit met de vereniging

Werkingssubsidie voor cultuurverenigingen

Cultuurverenigingen die lid zijn van de Cultuurraad, kunnen van de gemeente een jaarlijkse subsidie krijgen