Premies voor het duurzaam gebruik van hemelwater

Campagnebeeld voor duurzaam gebruik van hemelwater

Door de klimaatverandering is het meer dan ooit belangrijk om bewust met water om te gaan.
Daarom voorziet de gemeente (cumuleerbare) premies om woningen uit te rusten met een hemelwaterinstallatie en/of een groendak, en voor het ontharden van verharde oppervlakten.
Op die manier wil de gemeente eigenaars van woningen in Hoeilaart stimuleren om regenwater (‘hemelwater’) te koesteren, om het niet zomaar in de riolering te laten lopen maar te gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, in de bodem te laten infiltreren.

Klik hieronder voor meer info over deze premies en de link naar de online aanvraagformulieren:

Een overzicht van alle inspanningen die Hoeilaart doet om de klimaatransitie mogelijk te maken, vind je op het platform Futureproofed Hoeilaart.He

Hemelwaterinstallatie

Voornaamste voorwaarden
- De aanleg werd/wordt niet verplicht door een omgevingsvergunning (bouwvergunning).
- De regenwaterput ('hemelwaterput) heeft een inhoud van minstens 5000 liter.
- De volledige dakoppervlakte (uitgezonderd groendak) is op de put aangesloten.
- Het water moet, door middel van een pomp, gebruikt worden voor minstens 1 kraan én 1 toilet of wasmachine.
- Het hemelwaternet moet volledig gescheiden zijn van het drinkwaternet.
- De overloop van de put moet aangesloten zijn op een infiltratievoorziening. Afgezien van een paar uitzonderlijke situaties (gestaafd door het advies van een afkoppelingsdeskundige), is aansluiten op de riolering verboden.
- Het overtollige water van de hemelwaterput (de overloop) mag niet rechtstreeks op de riolering worden aangesloten maar dient in de bodem geïnfiltreerd te worden (bovengronds of ondergronds).
- De aanleg van de infiltratievoorziening moet gebeuren op basis van het advies van een afkoppelingsdeskundige, die je zelf dient aan te stellen. Deze afkoppelingsdeskundige dient erkend te zijn of deel uit te maken van een erkende organisatie. De lijst van deskundigen is te vinden op www.aquaflanders.be/keurders.
- De gemeente voert na de werken een controle uit.
Klik hier en lees aandachtig alle voorwaarden in het premiereglement zelf.

Bedragen
- Hemelwaterput: 500 euro.
- Hydrofoorpomp: 50 % van de factuur met een maximum van 200 euro.
- Advies van de afkoppelingsdeskundige: maximum 200 euro (de premie wordt uitbetaald nadat de voorziening aangelegd werd).
- Bovengrondse infiltratie: maximum 250 euro.
- Ondergrondse infiltratie: maximum 200 euro.
Klik hier voor het online aanvraagformulier.

Ontharden van verharde oppervlakten

Wie verharde oppervlakten, zoals inritten en terrassen, onthardt en vervangt door waterdoorlatende of waterpasserende verharding die rechtstreekse insijpeling van regenwater in de bodem mogelijk maakt, kan ook een premie krijgen.
Klik hier en lees aandachtig alle voorwaarden in het premiereglement.

Bedrag
5 euro per m2 met een minimum van 10 m2 en een maximum van 60 m2.
Klik hier voor het online aanvraagformulier.

Aanleg van een groendak

Voornaamste voorwaarden
- Minimale oppervlakte van het groendak 6 m2.
- Het dak moet goed geïsoleerd zijn en voldoende draagkracht hebben.
- Het dak bestaat minstens uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.
- Verenigingen van mede-eigenaars in appartementsgebouwen kunnen per wooneenheid onder het dak maximum 40 m2 inbrengen.
Klik hier en lees aandachtig alle voorwaarden in premiereglement zelf.

Bedrag
25 euro per m2 met een maximum van 1000 euro (komt overeen met maximum 40 m2).
Klik hier voor het online aanvraagformulier.

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 75

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren