Reclameborden, belasting

Wat?

Het lokaal bestuur heft een belasting op reclameborden (‘constructies die bestemd zijn of aangewend worden voor het dragen van reclame’), zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van het bord.

Bedrag

  • Borden zonder verlichting: 15 euro/m².
  • Borden met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting: 20 euro/m².

Worden vrijgesteld:

  • Borden voorbehouden voor een werk of organisme zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige en wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
  • Borden die de handel of nijverheid bekend maken die op die plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er plaatsvinden.

Je kan het belastingreglement hier downloaden om het te raadplegen.

Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren