Reclameborden, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op reclameborden (‘constructies die bestemd zijn of aangewend worden voor het dragen van reclame’), zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de persoon die op1 januari van het belastingjaar eigenaar is van het bord.

Bedrag

  • Borden zonder verlichting: 15 euro/m².
  • Borden met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting: 20 euro/m².

Worden vrijgesteld:

  • Borden voorbehouden voor een werk of organisme zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige en wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
  • Borden die de handel of nijverheid bekend maken die op die plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de activiteiten die er plaatsvinden.

Je kan het belastingreglement hier downloaden om het te raadplegen.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 19 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).