Ruimte voor economische bedrijvigheid, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op ruimte voor economische bedrijvigheid.

Bedrag:

  • 15 euro per vierkante meter en per jaar vanaf 101 m².

Worden vrijgesteld:

  • De eerste 100 m².
  • De rechtspersonen bedoeld in de artikels 180, 181, 182 WIB'92.

Hoe betalen?

  • De belastingplichtige ontvangt van de financiële dienst een aangifteformulier dat hij, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet terugsturen.
  • De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangt moet uiterlijk op 30 juni van het belastingjaar aan het gemeentebestuur de nodige gegevens bezorgen en kan het aangifteformulier hier downloaden.
  • Na ontvangst van het ingevulde aangifteformulier stuurt de financiële dienst het aanslagbiljet op. Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve geïnd.

Raadpleeg het volledige belastingreglement voor meer informatie.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren