Ruimte voor economische bedrijvigheid, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op ruimte voor economische bedrijvigheid.

Bedrag:

  • 15 euro per vierkante meter en per jaar vanaf 101 m².

Worden vrijgesteld:

  • De eerste 100 m².
  • De rechtspersonen bedoeld in de artikels 180, 181, 182 WIB'92.

Hoe betalen?

  • De belastingplichtige ontvangt van de financiële dienst een aangifteformulier dat hij, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet terugsturen.
  • De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangt moet uiterlijk op 30 juni van het belastingjaar aan het gemeentebestuur de nodige gegevens bezorgen en kan het aangifteformulier hier downloaden.
  • Na ontvangst van het ingevulde aangifteformulier stuurt de financiële dienst het aanslagbiljet op. Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve geïnd.

Raadpleeg het volledige belastingreglement voor meer informatie.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00