Ruimte voor economische bedrijvigheid, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op ruimte voor economische bedrijvigheid.

Bedrag:

  • 15 euro per vierkante meter en per jaar vanaf 101 m².

Worden vrijgesteld:

  • De eerste 100 m².
  • De rechtspersonen bedoeld in de artikels 180, 181, 182 WIB'92.

Hoe betalen?

  • De belastingplichtige ontvangt van de financiële dienst een aangifteformulier dat hij, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet terugsturen.
  • De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangt moet uiterlijk op 30 juni van het belastingjaar aan het gemeentebestuur de nodige gegevens bezorgen en kan het aangifteformulier hier downloaden.
  • Na ontvangst van het ingevulde aangifteformulier stuurt de financiële dienst het aanslagbiljet op. Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve geïnd.

Raadpleeg het volledige belastingreglement voor meer informatie.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 5 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).