Sint-Clemensparochie

Deze zondagsgemeenschap maakt deel uit van de Pastorale Zone Druivenstreek, bestaande uit de zondagsgemeenschappen van Hoeilaart (omvat de parochies Hoeilaart en Jezus-Eik), Huldenberg (omvat de parochies Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode) en Overijse (omvat de parochies Overijse, Eizer, Terlanen, Tombeek en Maleizen).

Het zonesecretariaat is de plaats waar iedereen terecht kan voor vragen over doopsel, eerste communie, vormsel, 13+ werking (Doedadis), huwelijk, uitvaart, misintenties, parochieblad ...  Het is ook een plaats waar iedereen terecht kan die een luisterend oor nodig heeft, of zomaar eens willen binnenspringen. Het is uiteraard ook de plaats waar de administratieve taken worden gedaan.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9.30 uur in de Sint-Clemenskerk.

Gemeenschappelijke doopviering:

  • de laatste zondag van de maand in de Sint-Clemenskerk. Contactpersoon: Elia Cantaert (gsm 0471 36 23 70, e-mail: ewcantaer@gmail.com)

Zoneploeg

Deze ploeg bestaat uit de priesters Herinckx en Cantaert, diaken Johan Van der Vloet, pastoraal medewerkster Germaine Pennie en de contactpersonen voor catechese, liturgie, diaconie en evangelisatie, respectievelijk Nina Grujicic – nina.grujicic.9@gmail.com – gsm 0478 90 38 97; Kristine Peeters – peeters.kristine@telenet.be – gsm 0475 57 49 65; Jacqueline Brenart - jacqueline.brenart@telenet.be – gsm 0476 21 26 88 en diaken Johan Van der Vloet - parochieneerijse@kerknet.be – gsm 0496 29 07 81. Deze ploeg houdt zich bezig met het bespreken van het kerkelijk leven in de Druivenstreek en het uitstippelen van het beleid, en ondersteunt de pastores bij de uitvoering ervan.

Parochieploeg

De leden zijn vanuit Hoeilaart en Jezus-Eik de ankerpersonen van de Zoneploeg.
Contact: Jacqueline Brenart, E. Vandenbroeckstraat 11, tel. 02 657 43 33 of gsm 0476 21 26 88, e-mail: jacqueline.brenart@telenet.be

Pastoor op rust

Roger Nuyts, Edgard Sohiestraat 1 bus 021, 1560 Hoeilaart, tel. 02 327 04 51,
gsm 0476 28 77 64, e-mail: prnuyts@scarlet.be

Communievieringen - catechese

De Eerste Communie wordt gevierd als de kinderen in het tweede leerjaar zitten. In 2021 vindt de Eerste Communieviering plaats op zondag 10 oktober om 11 uur in de Sint-Clemenskerk van Hoeilaart.

De Plechtige Communie en het Vormsel worden voor de jongens en de meisjes uit het zesde leerjaar in 2021 gevierd op zondag 26 september om 11 uur in de Sint-Clemenskerk van Hoeilaart.

Kerkfabriek

De leden van de Kerkfabriek dragen zorg voor het beheer van de materiële middelen, nodig voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.
Voorzitter: Marcel Bollaerts, C. Coppensstraat 14, tel. 02 657 22 72, e-mail: marcel.bollaerts@skynet.be
Secretaris: Marc Beelen, W. Matstraat 5 - bus 2, tel. 02 687 99 89,e-mail: m.beelen@skynet.be

Parochiale Vrije Sint-Clemensschool