Sluikstorten, boete en belasting

Politiereglement (art. 36 en verder)

Het achterlaten van afval op niet-reglementaire tijdstippen of plaatsen, of het aanbieden van afval in niet-reglementaire recipiënten wordt beschouwd als ‘sluikstorten’. Dat is verboden en wordt streng beboet. Indien de overtreder niet op heterdaad wordt herkend, kan deze wel geïdentificeerd worden aan de hand van briefomslagen, poststukken, …

Boete

Wanneer je je niet aan dit verbod houdt, kan je een administratieve boete krijgen die kan oplopen tot 175 of 350 euro, naargelang je minderjarig of meerderjarig bent.

Belasting

Daarnaast heft de gemeente ook een belasting op sluikstorten. Dit om de kosten terug te vorderen die gepaard gaan met het opruimen, afvoeren en verwerken van het gesluikstorte afval.

De kosten kunnen teruggevorderd worden van:

  • diegene die sluikstort of de voor hem burgerlijk aansprakelijke rechtspersoon, werkgever, ouder of voogd, bewaarder, ...;
  • de bestuurder van het voertuig waarmee het gesluikstort afval werd vervoerd of door de houder van de nummerplaat van dat voertuig;
  • de bewoner, huurder of eigenaar van het gebouw of van het perceel waar het afval werd gesluikstort.

Bedrag

250 euro, te vermeerderen met 100 euro, enerzijds per kilogram, anderzijds per 0,01 m³ gesluikstort afval, waarbij elke begonnen belastbare eenheid voor een volledige eenheid wordt genomen.

Je kan het belastingreglement hier downloaden en raadplegen.

Contact en openingsuren

Milieudienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 75
E-mailadres: 
milieu [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Maandag open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren