Sportregio Druivenstreek

Sinds 1 januari 2018 is de ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant gestopt voor enkele beleidsdomeinen, waaronder sport. Daardoor hield ook de Sportregio 'Vlaams-Brabantse Ardennen’ op te bestaan.

De vier gemeenten van de Druivenstreek (Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren) staken de koppen bij elkaar om in de toekomst een verdere regionale samenwerking op vlak van sport te blijven organiseren. Resultaat van dit overleg was de  'Sportregio Druivenstreek'. Met dit bovenlokaal initiatief willen ze de kwaliteit van het sportaanbod in de Druivenstreek verhogen en meer onderlinge, beleidsmatige samenwerking nastreven.

In tegenstelling tot de vorige Sportregio, dat voornamelijk een samenwerking was op promotioneel vlak, overleggen de gemeenten ook over sportinfrastructuur en sportbeleid. Zo willen ze bijvoorbeeld de clubondersteuning regionaler bekijken, en ook reglementen en onderlinge overeenkomsten voor (boven)lokale infrastructuur staan op de agenda. Op promotioneel vlak werden er subsidies van Vlaanderen binnengehaald, waardoor het aanbod uitgebreid kan worden met 'sporten op het werk', en doelgroepen zoals 50-plussers en G-sporters uit een groter aanbod zullen kunnen kiezen.