Steven Laureys

Steven Laureys

Sinds 4 februari 2012 is Steven Laureys ereburger van Hoeilaart. Laureys is als professor verbonden aan de universiteit van Luik, waar hij baanbrekend onderzoek verricht naar het bewustzijn van comateuze patiënten.  Zijn bevindingen worden internationaal erkend, wat hem een autoriteit op dit vlak maakt.

Steven groeide op aan de Brusselsesteenweg in Hoeilaart, tussen de serres. Hij is de zoon van wijlen Willy Laureys (‘van de banden’) en Yolande Platton (van ‘Boetiek Steven’). Hij studeerde in 1993 af in de geneeskunde aan de VUB. Daarna volgde hij nog 5 jaar neurologie. In 1997 verhuisde hij naar de universiteit van Luik (ULg), waar hij doctoreerde en verder bleef werken.

In Luik leidt hij de Coma Science Group van het Cyclotron Onderzoekscentrum en is hij als klinsch professor verbonden aan het ziekenhuis Sart-Tilman. Deze onderzoeksgroep legt zich toe op de studie van de werking van de hersenen van patiënten met ernstige bewustzijnstoornissen, zoals coma, vegetatieve status of minimaal bewust en locked-in-syndroom. Hij schreef hierover al vele artikels en boeken, en wordt wereldwijd uitgenodigd om over zijn ervaring en bevindingen te vertellen.

Zelf blijft Steven erg rustig bij zijn baanbrekend werk en benadrukt hij de rol van zijn medewerkers in het onderzoek: “Wetenschappelijk onderzoek is teamwork. Ik ben enkel de dirigent van een team zeer slimme wetenschappers. Het is belangrijk dat men blijft inzetten op wetenschap en techniek, zowel in het belang van onze gezondheid, als in het belang van ons land als voorloper in dit domein."

Steven mocht op 13 juni 2017 de prestigieuze Francqui-Prijs in ontvangst nemen, die dat jaar toegekend werd in de categorie Biologische en Medische wetenschappen. Sinds de zomer van 2021 woont hij in Québec (Canada), waar hij verbonden is aan het Centre de Recherche CERVO (Université Laval).