Stuntsubsidie voor projecten gericht op de jeugd

Wat?

Een groep jongeren of een vereniging die in Hoeilaart een project op poten zet dat zich specifiek richt tot kinderen en/of jongeren, kan van de gemeente een financieel duwtje in de rug krijgen.

Voorwaarden

  • Jaarlijks komt slechts 1 project per vereniging of groep in aanmerking.
  • Het project vindt plaats in Hoeilaart.
  • In geval van een groep jongeren, moeten minstens twee jongeren uit Hoeilaart afkomstig zijn.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden. Minstens 6 weken voor het project indienen.

Bedrag

Tot 500 euro.

Raadpleeg het volledige Subsidiereglement Jeugd 2014-2019 voor meer informatie.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.