Terugbetaling Nederlands voor anderstaligen

Om anderstaligen aan te moedigen Nederlands te leren, betaalt de gemeente het cursusgeld van de lessen Nederlands voor anderstaligen, georganiseerd door het Centrum voor Volwassenenonderwijs te Hoeilaart, op het einde van het schooljaar aan de cursist terug, op voorwaarde dat:

  • de cursist ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoeilaart;
  • de cursist kan bewijzen dat hij/zij het inschrijvingsgeld persoonlijk heeft betaald;
  • de cursist de lessen op geregelde basis heeft bijgewoond en hiervan een attest kan voorleggen.

Hoe aanvragen?

  • Bezorg de financiële dienst een kopie van het behaalde attest, je naam, adres en bankrekeningnummer.
  • Dien ook het bewijs van betaling, dat je van het CVO hebt gekregen, bij de financiële dienst in.
  • De financiële dienst controleert bij het CVO of je de lessen op regelmatige basis hebt bijgewoond.
  • Het cursusgeld wordt teruggestort.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.