Tweede verblijven, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op tweede verblijven. Elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van Hoeilaart, wordt beschouwd als een tweede verblijf.

Worden niet als tweede verblijf beschouwd:

  • Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
  • Tenten en aanhangwagens.
  • Verplaatsbare caravans, tenzij ze ten minste zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid gebruikt te worden.
  • De leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de loop van het vorige kalenderjaar niet als tweede verblijf werd gebruikt. Als bewijs worden ondermeer aanvaard:

- een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning;
- de afwezigheid van water- en/of elektriciteitsverbruik.

Bedrag

650 euro per tweede verblijf.

Raadpleeg het belastingreglement voor meer informatie.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.