Tweede verblijven, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op tweede verblijven. Elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van Hoeilaart, wordt beschouwd als een tweede verblijf.

Worden niet als tweede verblijf beschouwd:

  • Gebouwen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
  • Tenten, caravans en andere verplaatsbare woongelegenheden.
  • Gebouwen die grondig verbouwd of gerenoveerd worden op basis van een omgevingsvergunning.
  • Gebouwen die effectief geïnventariseerd zijn op de gemeentelijke inventarisatielijst van leegstaande woningen en gebouwen.
  • Andere: raadpleeg hiervoor het reglement.

Bedrag

1.000 euro per tweede verblijf.

Raadpleeg het belastingreglement voor meer informatie.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren