Verspreiden van reclamedrukwerk, belasting

Wat?

De gemeente heft een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk (‘drukwerk met handelskarakter’) in Hoeilaart.

Aangeven

De uitgever van het drukwerk dient de gemeente van de bedeling op de hoogte te brengen. Dat kan met het daartoe bestemde aangifteformulier.

Bedrag

  • De belasting bedraagt 0,06 euro per bedeeld exemplaar.
  • Bedelingen die niet aangegeven worden, worden forfaitair belast op basis van 3600 exemplaren.

Worden vrijgesteld:

  • de eerste twee bedelingen van dezelfde uitgever per kalenderjaar;
  • de publiekrechtelijke rechtspersonen, de plaatselijke erkende adviesraden en de daarbij aangesloten verenigingen, de politieke partijen alsook, doch uitsluitend voor de publicaties die op de betrokken verkiezing betrekking hebben, de kandidaten bij de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen.

Je kan het belastingreglement hier downloaden om te raadplegen.

Contact en openingsuren

Financiële dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 5 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).