Vlaanderveldlaan en Melottestraat

Het bestuur wil maatregelen nemen om de snelheid van het verkeer in de Vlaanderveldlaan en de Charles Melottestraat af te remmen, en als eerste stap er parkeervakken en asverschuivingen aanbrengen.

 • Tussen de W.Eggerickxstraat en de Vosdellestraat komen er parkeervakken
  Dit is de zone waar steevast wagens geparkeerd staan. Er is gekozen om een maximaal aantal parkeerplaatsen op het wegdek te schilderen, waarbij er regelmatig van zijde gewisseld wordt. Tussen de parkeervakken wordt het verboden te parkeren, wat aangeduid wordt met een aslijn in het midden van de weg.
  De geschrankt geparkeerde auto’s in de parkeervakken zullen hetzelfde effect teweegbrengen als fysieke asverschuivingen, namelijk dat de wagens dienen af te remmen om veilig door te kunnen rijden.
  Bij het tekenen van de parkeervakken werd rekening gehouden met de opritten van de woningen (aangeduid met een pijltje op het plan), alsook met de afstand tot een kruispunt om de veiligheid ter hoogte van dat kruispunt te garanderen.
  Ter hoogte van het kruispunt met de Baron de Man d’Attenrodestraat komt er een zebrapad.
  Door middel van een wegmarkering zal de voorrang van rechts vanuit de Vosdellestraat duidelijker gemaakt worden.
  Plan 1 - tussen W. Eggerickxstraat en Vosdellestraat: parkeervakken

Voorbeeldvan een asverschuiving

Participatie

Op zaterdag 19 september werden alle bewoners uitgenodigd op een openlucht infomarkt in het park, waar de plannen voorgesteld en besproken werden.

Je kan nog steeds je opmerkingen en suggesties over deze plannen doorsturen naar technischedienst@hoeilaart.be.
Alle ideeën en opmerkingen worden gebundeld om er bij de opmaak van het definitieve plan rekening mee te houden. Alvast bedankt!

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren