Vrijwilliger bij het Contactteam

Wat?

Als lid van het Contactteam ga je regelmatig op bezoek bij alleenwonenden die dat bezoek wensen te ontvangen.
Het Contactteam is een project van het OCMW om de vereenzaming van dorpsgenoten tegen te gaan.

Vereisten

  • Je bent een 55-plusser.
  • Je gaat graag met andere mensen om en hebt een luisterend oor.
  • Je ondertekent de afsprakennota met het OCMW en je komt de hierin gemaakte afspraken -onder meer over beroepsgeheim en deontologie- na.
  • Indien nodig vooraf de RVA, het OCMW of het ziekenfonds de toestemming gevraagd hebben om vrijwilligerswerk te mogen verrichten.

Wanneer?

Wordt afgesproken met de betrokken persoon.

Wat bieden wij?

Het OCMW voorziet een vrijwilligersverzekering:

  • een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger’ met onder andere rechtsbijstand;
  • een verzekering ‘lichamelijke schade’ voor de vrijwilliger.

Contact en openingsuren

Thuiszorg
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 09 91
E-mailadres: 
thuiszorg [at] ocmw.hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.