Vrijwilliger bij het Contactteam

Wat?

Als lid van het Contactteam ga je regelmatig op bezoek bij alleenwonenden die dat bezoek wensen te ontvangen.
Het Contactteam is een project van het OCMW om de vereenzaming van dorpsgenoten tegen te gaan.

Vereisten

  • Je bent een 55-plusser.
  • Je gaat graag met andere mensen om en hebt een luisterend oor.
  • Je ondertekent de afsprakennota met het OCMW en je komt de hierin gemaakte afspraken -onder meer over beroepsgeheim en deontologie- na.
  • Indien nodig vooraf de RVA, het OCMW of het ziekenfonds de toestemming gevraagd hebben om vrijwilligerswerk te mogen verrichten.

Wanneer?

Wordt afgesproken met de betrokken persoon.

Wat bieden wij?

Het OCMW voorziet een vrijwilligersverzekering:

  • een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger’ met onder andere rechtsbijstand;
  • een verzekering ‘lichamelijke schade’ voor de vrijwilliger.
Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 9:00 tot 12:00